Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Årsrapport 2016 Seniorguide Uppsala

Seniorguide Uppsala ger information och vägledning om äldreomsorg och aktiviteter för seniorer. Årsrapporten sammanfattar Seniorguidernas arbete under 2016.

Sammanfattning

Seniorguide Uppsala – en väg in 

Under 2016 har enheten haft kontakt med drygt 12 000 seniorer. Fokus har som tidigare år legat på att göra seniorguide Uppsala känd bland kommunens äldre medborgare genom att besöka trygghetsboenden, seniorrestauranger och träffpunkter. Enheten har också varit inbjuden att informera hos sex pensionärsföreningar samt vid träffpunkten Storgatan 11, deltagit i 60plus-mässan och samverkat med kommuninformationen. Allt fler kontaktar seniorguide Uppsala via telefon och mejl och några vill besöka enheten på plats. 

Seniorguide Uppsala syftar till att stärka hälsofrämjande faktorer hos den äldre befolkningen i kommunen. I detta ingår även ambitionen att förhindra respektive skjuta upp behov av omvårdnadsinsatser. Seniorguiden, äldrenämndens skrift för vägledning till aktiviteter och tjänster för äldre i Uppsala kommun, kopplas naturligt ihop med verksamheten.

Uppsökande hembesök 

Sedan starten 2006 har alla seniorer i Uppsala kommun som är 80 år eller äldre men som inte har någon insats från kommunen, erbjudits hembesök för att få en kontakt med kommunen samt få information om service, aktiviteter och stödinsatser. Dessutom återkontaktas alla i målgruppen som tidigare erbjudits hembesök och som fortfarande inte har insatser. I likhet med tidigare år uppger flertalet av seniorerna att de mår bra och är välinformerade. De allra flesta uppger att de vill ha en årlig återkoppling, vilket tyder på att de är trygga i kontakten med enheten.

De hinder seniorerna upplever i sin vardag är i allt väsentligt detsamma som tidigare år. Det är tråkigt att hindren kvarstår, men bekräftar att enheten har rätt fokus utifrån de områden seniorerna ser som mest angelägna.

Övrig verksamhet inom Seniorguide Uppsala 

Sedan 2008, efter införandet av eget val i hemvården, har Seniorguide Uppsala en öppen telefon på kontorstid för allmänheten. Lättillgängligheten och att direkt få möta en mänsklig röst, där saklig och objektiv information samt vägledning inom äldreomsorg lämnas, är en viktig service som uppskattas av medborgarna. Seniorguide Uppsala handlägger även hemtjänstärenden av servicekaraktär som understiger 8 timmar per månad samt administrerar hemvårdsval och tidsmätning via flera IT-system.