Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bolagsordning

Bolagsordning Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. På verksamheten uppkommen vinst ska användas för nämnda syfte.

Sammanfattning

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättningen att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.