Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Uppsala kommuns omvärldsanalys 2022

Kommunens verksamheter och ekonomi påverkas av saker som händer i omvärlden och som ligger utanför vår kontroll. Omvärldsanalysen beskriver händelser och förändringar som sannolikt kan komma att påverka Uppsala i stor utsträckning. Den beskriver också hur kommunen kan behöva arbeta för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt. Uppsala kommuns omvärldsanalys utgör ett planeringsunderlag i framtagandet av Mål och budget 2023 med plan för 2024 och 2025

Sammanfattning

Omvärldsanalysen uppdateras varje år. Omvärldsanalysen 2022 lyfter fram sju regionala trender som kan ha stor påverkan på Uppsalas förutsättningar att utvecklas till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun med omkring 320 000 invånare år 2050.

Läget är i viss mån fortfarande påverkat av covid-19-pandemin och de restriktioner som infördes till följd av den. Framför allt präglas dock situationen under våren av den ryska invasionen av Ukraina. Kriget skapar stort mänskligt lidande och har också konsekvenser för energiförsörjning och den ekonomiska utvecklingen. Vi ser nu en bred inflationschock världen över och en global uppgång för marknadsräntorna. De närmaste åren kommer den samhällsekonomiska utvecklingen troligen att präglas av urholkad köpkraft och minskad efterfrågan till följd av stigande priser. Det osäkra läget påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar, likväl som invånarnas livssituation.

Även om mycket har förändrats på kort tid så är det mesta av kommunens tidigare omvärldsanalyser fortsatt relevanta att förhålla sig till. De globala och regionala trenderna som påverkar Uppsala är på det stora hela desamma som tidigare år.

I omvärldsanalysen underbyggs trendbeskrivningarna med fakta. Varje trend har också en sammanfattning med slutsatser som kallas förändringstryck. Förändringstrycken bygger på en verksamhetsnära analys av trendernas påverkan på Uppsala kommunorganisation och visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera trender och andra omvärldsfaktorer.