Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Funktionsprogram

Funktionsprogrammet är underlag till SKLs ramavtalsupphandlade förskolor. Handlingen beskriver upphandlade myndigheters behov och krav på förskolorna som lärmiljö och byggnad, med syfte att erbjuda varje barn en plats i en permanent och kvalitativ förskola. Funktionsprogrammet är ett underlag till så kallade konceptförskolor, och beskriver konceptens förutsättningar att passa olika typer av tomter, närområden och lokala föreskrifter. Funktionsprogrammets krav och val av koncepttyper är en sammanvägning av kommunernas olika behov av storlek på förskola, olika arbetssätt och olika stora barngrupper.