Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Befolkningsprognos Uppsala kommun 2022

En befolkningsprognos är en beräkning av folkmängden och dess köns- och åldersmässiga sammansättning i framtiden. Den bygger på uppskattningar av hur många personer som kommer att födas i, dö i, och flytta in och ut från ett givet område. Befolkningsprognoser har många specifika användningsområden, men generellt brukar de användas som planeringsunderlag för verksamheter där det är viktigt att veta hur många människor, i olika åldrar, som kommer att bo i ett visst område framöver. Det gör befolkningsprognoser till ett centralt underlag för de flesta kommunala verksamheter och bolag.

Sammanfattning

Folkmängden i Uppsala kommun har under stora delar av 2000-talet uppvisat en hög årlig ökningstakt. Denna höga ökningstakt har framför allt drivits av ett positivt flyttnetto, men även av ett stabilt positivt födelsenetto som lagt grunden till folkökningen. Årets kommunprognos för Uppsala kommun utgår ifrån befolkningen i kommunen vid utgången av år 2021, och sträcker sig från år 2022 till och med år 2050. Folkmängden i Uppsala kommun beräknas öka med 86 300 personer under prognosperioden, från 237 596 år 2021 till 324 000 vid utgången av år 2050 [1], vilket innebär en folkökning på drygt 36 procent.

Varje år under prognosperioden förväntas folkmängden i kommunen öka. Den genomsnittliga årliga folkökningen under perioden bedöms uppgå till 2 970 personer. Denna folkökning väntas främst drivas av ett positivt flyttnetto om i genomsnitt 1 760 personer per år (59 procent av den genomsnittliga årliga folkökningen). Även ett positivt födelsenetto om i genomsnitt 1 210 personer per år (41 procent av den genomsnittliga årliga folkökningen) väntas bidra till denna ökning.

Bilaga

Läs bilaga Befolkningsprognos Uppsala kommun 2022, prognosresultat i Excelformat (XLSX, 8 MB)

Läs bilaga Befolkningsprognos Uppsala kommun 

[1] För prognosen redovisas avrundade värden, enligt följande principer: 6-siffriga tal avrundas till närmaste 1000-tal, 5-siffriga till närmaste 100-tal, 4 siffriga till närmaste 10-tal. Skälet till detta är att prognoser alltid är behäftade med viss osäkerhet, och ska inte uppfattas som alltför precisa.