Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Lokalisering av Uppsala konstmuseum-sammanställning av synpunkter

Under perioden 16 december–17 januari fanns möjlighet att lämna synpunkter på de två förslagen på hur lokalerna för konstmuseet i Uppsala slott och kvarteret Kaniken kan komma att se ut. Synpunkterna samlades in skriftligt via ett formulär på uppsala.se/konstverksamhet.

Sammanfattning

Synpunkterna har sammanställts utifrån de frågor/rubriker som ställdes i formuläret samt utifrån synpunkternas karaktär. Synpunkterna är förkortade och sammanfattade och siffran i parentes anger hur många som lämnat synpunkten. Detaljer som gör det möjligt att identifiera den som lämnat synpunkten har tagits bort i enlighet med GDPR. Synpunkter som innehöll personangrepp och grovt språk har tagits bort i sin helhet från sammanställningen.