Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra

Inriktningen för bostäder i Gottsunda och Valsätra gäller för stadsutvecklingsområdet i beslutat planprogram för Gottsundaområdet. Inriktningen har arbetats fram inom stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun under 2020 och den godkändes av kommunstyrelsen i februari 2021.

Sammanfattning

Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra gäller för stadsutvecklingsområdet i beslutat planprogram för Gottsundaområdet. Inriktningen ska vara vägledande vid fortsatt utveckling av området, bland annat för en ökad social hållbarhet.

Området förväntas växa kraftigt under kommande årtionden, med arbetstillfällen, bostäder, fritid, handel och samhällsservice. Gottsunda utvecklas som en av fyra stadsnoder och kommer ligga längs sträckningen för en kapacitetsstark lokaltrafik.

Samhälls- och stadsutvecklingen skapar förutsättningar för investeringar i en bredd av boendeformer och därför har en inriktning för bostäder tagits fram. Inriktningen ska fungera som kunskapsunderlag och vägledning till exempel vid kommande markanvisningar, samverkan med fastighetsägare och vid detaljplaneläggning.

Genom att anpassa byggandet ska förutsättningar skapas för invånare att kunna flytta inom sin stadsdel allt eftersom livssituationen ändras. Därigenom uppnås en bättre boendesituation och en ökad socioekonomisk blandning av hushåll, vilket gynnar hela Uppsala.