Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Uppsala kommuns omvärldsanalys 2020 - Med uppdateringar utifrån covid-19

Varje år gör Uppsala kommun en omvärldsanalys. Syftet är upptäcka trender och händelser som påverkar kommunens möjligheter att genomföra sina verksamheter och nå sina mål. Det är ett planeringsunderlag till Mål och budget 2021–2023. Världen ändras hela tiden. Förändringar av invånarnas värderingar och av befolkningens sammansättning, teknikutvecklingen, globaliseringen och klimatpåverkan är fem globala trender som påverkar världen, Sverige och även Uppsala kommun.

Sammanfattning

Då och då inträffar plötsliga och oförutsedda händelser som får stor påverkan på samhällsutvecklingen och kommunens verksamheter. Coronakrisen har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen och kan medföra stora förändringar för världen, Sverige och Uppsala även på längre sikt. Spelplanen är förändrad. Den här versionen av omvärldsanalysen är uppdaterad utifrån detta perspektiv. Även om mycket förändrats på kort tid med anledning av covid-19 är dock det mesta av det som beskrivits hittills i kommunens omvärldsanalys fortsatt relevant att förhålla sig till.