Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinje för nämndernas och bolagens planering, uppföljning och internkontroll

Riktlinjen reglerar arbetet med att ta fram och följa upp verksamhets- och affärsplaner och tillhörande budgetar.

Sammanfattning

Riktlinjen ska användas när nämndernas verksamhetsplaner, bolagsstyrelsernas affärsplaner och budgetar och internkontrollplaner ska tas fram och följas upp.

Redaktionella ändringar har gjorts i riktlinjen för att den ska stämma överens med den reviderade riktlinjen för kontroll och uppföljning av privata utförare.

I riktlinjen finns information om

  • omvärlds- och riskanalys
  • vad nämndernas verksamhets- och affärsplaner ska innehålla
  • uppföljning
  • framtagande och uppföljning av interkontrollplan
  • planering och uppföljning av privata utförare.