Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bostads- och lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan friluftsliv 2020-2030, med utblick till 2035

Lokalförsörjningsplanen för friluftsliv är kommunens strategiska planering för att möta både dagens och framtidens utmaningar med lokaler och ytor inom friluft och rekreation på bästa sätt.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplanen omfattar planerade åtgärder under de närmaste 10 åren med en utblick för åtgärder mot år 2030. Lokalförsörjningsplanen redovisar

 • förutsättningar
 • behovsanalys
 • lokalresurser
 • kostnadsutveckling
 • områdesredovisning.

Föreslagna åtgärder i lokalförsörjningsplanen är ett underlag som ligger till grund för politiska beslut och prioriteringar.

Lokalförsörjningsplanen innehåller 21 förslag på nya lokalförändringar inom kategorierna

 • friluftsområden
 • naturreservat
 • vandringsleder
 • friluftsbad
 • MTB-leder
 • skidleder (ej i elljusspår)
 • skridskoleder
 • lekplats i friluftsområde/naturreservat
 • båtplatsuthyrningsbryggor
 • campingområden.

Lokalförsörjningsplanen innehåller 15 redan beslutade lokalförändringar. Behovet av ytor och lokaler kan förändras med relativt kort varsel. Det är därför viktigt att kommunen har flexibla ytor och lokaler som kan användas för olika typer av friluftsändamål.

Lokalförsörjningsplanen innehåller 7 stycken utredningsuppdrag (beslutade och pågående).