Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för digital transformation

Denna handlingsplan har tagits fram för att samordna och styra kommunkoncernens sammantagna arbete med digital transformation. Handlingsplanen beskriver i vilken utsträckning och på vilket sätt digitalisering förväntas bidra till en långsiktig positiv utveckling i Uppsala kommun. Det här är en bilaga till kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Sammanfattning

Digital transformation syftar på de verksamhetsförbättringar som är möjliga att genomföra med stöd av digital utveckling. Det kan handla om digitalisering av information och kommunikation för att få större spridning och räckvidd, samt möjliggöra automatisering av processer och flöden. Det kan också handla om att utnyttja möjligheter med digital teknik för att skapa detaljrika och aktuella lägesbilder för bättre styrning och ledning. Ytterligare möjlighet till verksamhetsförbättring finns i mötet med invånare och näringsliv i digitala kanaler. Digital transformation ger förutsättningar för sammanhållna och ändamålsenliga välfärdstjänster av hög kvalitet.

Åtgärder för fem målområden

Handlingsplanens åtgärder baseras på innehåll och slutsatser från en koncerngemensam beredning med representanter från både nämnder och bolagsstyrelser. Beredningen har pekat ut fem målområden.

  • Digitaliserade processer och flöden
  • En datadriven kommun
  • Digitalt först i samverkan med invånare, näringsliv, och besökare
  • God kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare
  • Teknisk basförmåga och infrastruktur för digital transformation