Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bostads- och lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplaner för pedagogiska lokaler

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2022-2026 med utblick till 2031

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Planen tas fram genom ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar med lokaler för pedagogisk verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Planerna ska säkerställa att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.