Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bostads- och lokalförsörjningsplan

Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre

Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 2022-2026 med utblick till 2031

Sammanfattning

Bostad- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre utgör kommunens
planering för bostäder och lokaler inom äldrenämndens verksamhetsområde. Planen
tas fram i en gemensam beredning av äldreförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen,
kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och
framtidens utmaningar med boende och lokaler för äldre.