Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bostads- och lokalförsörjningsplan

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2022-2026 med utblick till 2031.

Sammanfattning

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål utgör kommunens planering
för lokaler inom socialnämndens verksamhetsområde. Planen tas fram genom ett
samarbete mellan socialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och
framtidens bostads- och lokalbehov för socialförvaltningens verksamhet.