Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Borrning, sprängning, krossning, sortering och maskinhantering vid bergtäkten i Almby

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Sammanfattning

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  och plan- och bygglagen (2010:900).

Vem gäller reglerna för?

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna.

Bergtäkten i Almby omfattas av Sevesolagstiftningen och Swerock AB som har tillstånd att bedriva bergtäkten har lämnat dokumentet ovan (Information till allmänheten Seveso_Almby_4513).

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Seveso-verksamheter.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen Uppsala län.