Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för sittplatser på allmän plats i Uppsala kommun

Riktlinjerna för sittplatser på allmän plats ska användas vid planering av nya sittplatser, vid upprustning av befintliga och vid skötsel och underhåll.

Sammanfattning

I takt med att Uppsala växer rör sig alltfler människor i de offentliga utemiljöerna. En gåvänlig utemiljö bidrar till god folkhälsa och livskvalitet, vilka båda är viktiga aspekter vid byggandet av ett hållbart Uppsala. Promenadvänliga utemiljöer är både sociala och klimatsmarta. Gående människor hinner se varandra och mötas. De avger heller varken buller eller avgaser och orsakar minsta möjliga påverkan och slitage på utemiljön.

Många, inte minst äldre och rörelsehindrade, behöver möjligheten att kunna sitta och vila för att kunna gå. En brist på sittplatser begränsar de gåendes möjlighet att nå service, handel och noder för kollektivtrafik. Detsamma gäller även för möjligheten att promenera i rekreativt syfte. Sittplatsen bör även ge plats för rullstol och andra hjälpmedel intill soffan.

Uppsala är medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Andelen äldre växer kontinuerligt och ökningen sker framförallt i åldrarna över 80 år. Ett utökande av tillgängliga sittplatser är en mycket efterfrågad och enkel åtgärd som gynnar folkhälsa och livskvalitet. I Uppsala Mål och budget 2018 förordas att rekreationsstråk ska identifieras och att sittplatser ska göras mer tillgängliga. En god tillgång på sittplatser underlättar för alla gående oavsett ålder eller livssituation

Riktlinjer

Riktlinjerna omfattar alla sittplatser på allmän platsmark som ägs av Uppsala kommun, inom Uppsala stad och i centrala delar av de prioriterade tätorterna. Riktlinjerna ska användas internt inom kommunen och av externa projektörer. 

Riktlinjerna anger hur sittplatser på allmän plats ska utformas för att vara tillgängliga och lätta att underhålla, samt med vilket intervall de bör förekomma. Kommunens sittplatser skall vara icke exkluderande.

Handlingsplan för fler sittplatser

Till riktlinjerna har en digital handlingsplan tagits fram. Den föreslår 50–100 utbytta, renoverade eller nya sittplatser per år fram till 2026.

Den digitala handlingsplanen visar på en karta var vi har placerat ut sittplatser under 2018-2019 och var vi planerar att placera ut sittplatser de kommande åren. Placeringen av sittplatser är ungefärlig och anpassas på plats.

Se handlingsplanen på karta