Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för representation och gåvor

Ett normerande styrdokument som kommunstyrelsen beslutade om 2019-02-06 Se även Policy för representation och gåvor

Sammanfattning

Riktlinjen för representation och gåvor utgår ifrån den av fullmäktige antagna policyn för representation och gåvor. Uppsala kommun är en central aktör i näringslivet och i regionen och allmänhetens förtroende är av största betydelse för alla företrädare för Uppsala kommun. Det är därför viktigt med tydliga riktlinjer för medarbetare och förtroendevalda i dessa sammanhang.