Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kortversion omvärldsanalys 2019

Varje år gör Uppsala kommun en trend- och omvärldsanalys. Syftet är upptäcka händelser och trender som påverkar kommunens verksamhet. Årets omvärldsanalys är ett viktigt planeringsunderlag inför mål- och budgetprocessen 2020–2022.

Sammanfattning

Världen ändras hela tiden. Förändringar av invånarnas värderingar och av befolkningens sammansättning, teknikutvecklingen, globaliseringen och klimatpåverkan är fem globala trender som påverkar världen, Sverige och även Uppsala kommun.

I Uppsala kommuns omvärldsanalys bryts de fem globala trenderna ner i nio regionala trender. De nio regionala trenderna är identifierade och framlyfta eftersom de bedöms ha stor påverkan på Uppsalas förutsättningar att utvecklas till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun med upp emot 340 000 invånare vid utgången av år 2050.

Det är de förtroendevaldas uppgift att i nästa steg prioritera och konkretisera hur kommunen ska arbeta för att möta trender och händelser på bästa sätt.