Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2017

Under verksamhetsåret 2017 har Uppsala kommune revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnderas ansvarsområden.

Sammanfattning

Utgångspunkten i granskningen har varit att pröva om

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
  • räkenskaperna är rättvisande 
  • den interna kontrollen inom nämnderna varit tillräcklig. 

För fullgörande av revisionen har de birätts av KPMG.