Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av återgång av fastigheter 2017

De förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun har gett i uppdrag till KPMG att granska de redovisningsmässa konsekvenserna av fastigheter som återgått till kommunen från kommunägda bolag efter den bolagisering av fastigheter som skedde 2013.

Sammanfattning

Granskningen har visat att det, enligt vad som framkommit, rör sig om ett begränsat antal fastigheter och till belopp som inte är betydande.

Granskningen har också visat att dokumentationen över både ärenden och till bokföringsposter har brister och att transaktioner, belopp och beslut endast med svårighet har kunnat härledas till tydliga och korrekta resultat.

Utifrån resultatet av granskningen drar KMPG slutsatserna att frågorna om återgångar och återköp berör relativt begränsade värden och att de bokföringsåtgärder som vidtagits av praktiska skäl kan accepteras. Undantaget är fastigheten Hammarskog 1:1 KPGM granskat detaljerna och funnit att inget väsentligt fel föreligger redovisningen.

KPMG rekommenderar att dokumentationen av denna typ av ärende sker med högre kvalitet.