Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Biblioteksplan 2018–2020

Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Planen fokuserar på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling.

Dokument

Biblioteksplan 2018-2020

PDF, 150 KB | Lyssna

Februari 2018

Sammanfattning

Det här är den första biblioteksplanen som tas fram i Uppsala sedan bibliotekslagen reviderades 2013. Biblioteksplanen ska uppdateras vart fjärde år och är ett av flera verktyg för att styra utveckling och prioriteringar inom Uppsala kommuns bibliotek. Planens inriktningar konkretiseras i samband med kommunens Mål & budget och i nämndernas verksamhetsplaner. 

Syfte

Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lagen säger att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet, folk-, skol- och forskningsbibliotek, ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Planen fokuserar på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling.

Planen ska kunna läsas och användas för den som vill förstå, använda, ställa krav på eller samarbeta med biblioteken inom Uppsala kommun.

Omfattning

Biblioteksplanen omfattar folkbiblioteken och skolbiblioteken i Uppsala kommun. Planen ska uppdateras vart fjärde år och är ett av flera verktyg för att styra utveckling och prioriteringar inom Uppsala kommuns bibliotek. Planens inriktningar konkretiseras i samband med kommunens Mål & budget samt i nämndernas verksamhetsplaner.