Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av handläggningsrutiner

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska handläggningsrutiner och följa upp handläggningstider för beslut inom ett urval av plan- och byggnadsnämndens och miljö- och hälsonämndens myndighetsutövande delar.

Dokument

Granskning av handläggningsrutiner 2017

PDF, 11 MB | Lyssna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Granskning av handläggningsrutiner 2017

PDF, 11 MB | Lyssna

Plan- och byggnadsnämnden

Sammanfattning

Plan- och byggnadsnämnden

KPMG konstaterar att plan- och byggnadsnämnden har gjort ett stort arbete med att kartlägga processer för att förkorta handläggningstiderna gällande bygglov och förhandsbesked. Nämndens uppföljning av handläggningstider för bygglov visar på korta handläggningstider. Flera åtgärder har vidtagits i syfte att korta ned handläggningstiderna inom bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

KPMG konstaterar utifrån deras urval av ärenden att miljö- och hälsoskyddsnämnden har god ordning i diariet och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlinga, beslut och övriga dokument.