Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Uppföljning av åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet

Uppsala kommun har ett åtgärdsprogram för hur vi arbetar med att förbättra luftkvaliteten i staden. Varje år skickar vi en rapport till länsstyrelsen där vi beskriver vilka åtgärder som gjorts och hur luftkvaliteten har varit.

Sammanfattning

Sammanfattning av uppföljning av åtgärdsprogram för 2019

Kommunen har i sitt åtgärdsprogram föreslagit 31 åtgärder. Av de 31 åtgärderna bedöms 10 åtgärder som genomförda, övriga åtgärder är pågående, främst på grund av att åtgärder som innebär utveckling och förbättring i sin formulering aldrig kan ses som slutförda.

Sammantaget bedöms de genomförda åtgärderna ha haft effekt på luftkvalitén. Uppsala kommun har en väl utvecklad luftberedskap där städning av gatorna utifrån rådande förhållanden bedöms begränsa antal dygn där PM10 överskrider normvärdet och resultera i att miljökonsekvensnormen för partiklar klaras.

När det gäller kvävedioxider bedömer kommunen att det finns ett behov av att komplettera åtgärdsprogrammet med kraftfullare åtgärder.

Under 2020 påbörjas arbetet med revidering av åtgärdsprogrammet inför beslut i Kommunfullmäktige 2021 och ny preliminär programperiod 2022–2029.