Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinje för idéburet partnerskap

Syftet med riktlinjerna är att skapa gemensamma förutsättningar och ramverk för kommunen som helhet och att möta den ideella sektorns behov och möjligheter att ingå partnerskap på lika villkor.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har utrett möjligheterna att ingå partnerskap belyst utifrån LOU (Lag om offentlig upphandling), ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga aspekter. Kommunstyrelsen godkände utredningen 14 september 2016. Under 2015 och 2016 har omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden, för egen del, fastställt riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.

Syfte

Syftet med riktlinjerna är att skapa gemensamma förutsättningar och ramverk för kommunen som helhet och att möta den ideella sektorns behov och möjligheter att ingå partnerskap på lika villkor.

Omfattning

Riktlinjerna vänder sig i första hand till socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och i viss mån övriga nämnder som exempelvis gatu- och samhällsmiljönämnden samt deras respektive förvaltningar. Riktlinjerna vänder sig också till Uppsalas föreningsliv.