Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Revisionsberättelse för Uppsala kommun 2015

Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet för år 2015 och genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheterna i de kommunala bolagen.

Sammanfattning

Granskningen har omfattat följande frågeställningar: 

  • Är bolagsstryningen ändamålsenlig i Uppsala kommun? 
  • Styr den mot kommunfullmäktiges mål? 
  • Kommunen har centraliserat stödfunktionen till förvaltningar och bolag inom IT, HR, ekonomi och marknad/kommunikation – vilken påverkan har detta på bolagsstyrningen? 
  • I vilken mån sker en samordning av olika verksamheter inom kommun och bolag för att undvika suboptimeringar? 
  • Hur sker samordning och styrning inom personalområdet? 
  • Sker en relevant uppföljning av bolagens verksamheter?