Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Uppsalas stadsmiljö - Riktlinjer

Riktlinjerna för Uppsalas stadsmiljö är en del i arbetet med stadsförnyelsen i centrum. Syftet är att ge alla aktörer som verkar i det offentliga rummet gemensamma råd och riktlinjer.

Dokument

Uppsalas stadsmiljö - Riktlinjer

PDF, 2 MB | Lyssna

december 2013

Sammanfattning

I dokumentet hittar du riktlinjer för bland annat grönska och gatuträd, möbler och utrustning, stadens belysning, evenemang, skyltar, uteserveringar och försäljningsstånd. 

Riktlinjerna hänvisar till följande dokument:

  • Uppsalas parker - riktlinjer och anvisningar
  • Strategi för belysning av Uppsala kommun
  • Riktlinjer för belysning av Uppsala innerstad
  • Om skyltning i Uppsala
  • Riktlinjer för skyltar i Uppsala kommun (kommunens egna skyltar)
  • Uteserveringar i Uppsala
  • Lokala föreskrifter om allmänna försäljningsplatser i Uppsala kommun