Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för skyltar i Uppsala

Riktlinjer och vägledning för nya skyltar inom detaljplanelagt område. I Uppsala finns även andra skyltprogram för enskilda fastigheter och begränsade områden.

Dokument

Sammanfattning

Skyltar utgör en integrerad del av Uppsalas stadsbild men utformning och placering av skyltar och reklamanordningar har en avgörande betydelse för om reklamen/informationen upplevs positivt eller negativt.

Riktlinjerna är tänkta att inspirera och vägleda i valet av skyltning, så att vi tillsammans kan skapa ett vackrare, väl fungerande och inbjudande stadsrum.

Några viktiga principer:

  • Skylt ska till utformning, färg och format förhålla sig till byggnad och gatumiljö.
  • Skylt ska i normala fall placeras i direkt anslutning till verksamheten.
  • Skylt får inte placeras på pilastrar, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer.
  • Onödig upprepning av budskap tillåts inte.
  • Om anvisad skyltplats finns enligt speciellt skyltprogram för viss byggnad ska skylten placeras där.
  • Fristående skylt får inte störa konstnärlig gestaltning, viktiga utsiktsstråk i gränder eller äldre gaturum.
  • Inom stadskärnan är det viktigt att infästning av skyltar, kablar, reläer med mera utförs med anpassning till fasadens färg och utformning i övrigt.
  • Rörliga, blinkande eller bildväxlande skyltar kräver särskild prövning angående placering, utformning och ljusstyrka.