Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Mohamad Hassan (L)

Ansvarsområden

 • arbetsmarknad
 • vuxenutbildning
 • företagare
 • digitalisering
 • jämställdhet

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Folkhälsorådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Styrgrupp för Närvård
  repr 2015-12-09 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Idrotts- och fritidsnämnden
  2:e v ordf 2017-01-01 − 2018-12-31
 • Partnerskap Varumärke Uppsala
  repr 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 2015-01-01 − 2018-11-04
 • Utskott för kommungemensam service
  led 2016-12-14 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Socialnämnden
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  suppl 2015-01-01 − 2015-06-15
 • Socialnämndens individutskott 1
  ers 2015-01-01 − 2015-05-31
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • IK Sirius
  repr 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  repr 2012-12-10 − 2014-12-31
 • Arbetsmarkandsrådet
  repr 2011-03-09 − 2014-12-31
 • Healthy Cities Hälsosamma städer
  repr 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet i U-a län
  led 2008-06-10 − 2014-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Partnerskap Varumärke Uppsala
  repr 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  led 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  1:e v ordf 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Kommunala Handikapprådet
  ordf 2011-03-31 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  1:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  1:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  1:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  led 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-04-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-04-01 − 2010-10-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2010-03-29 − 2010-10-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2010-03-29
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2003-07-01 − 2006-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Gamla Uppsala KDN
  led 1999-08-30 − 2002-12-31