Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Förtroendevald

Marlene Burwick (S)

Aktuella uppdrag

 • Arvodesberedningen ordförande

Tidigare uppdrag

 • Svenska kommunförsäkrings AB
  suppl 2017-04-24 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ordf 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 2015-01-01 − 2018-10-15
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  led 2015-01-01 − 2018-10-15
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  led 2015-01-19 − 2018-10-15
 • Partnerskap Varumärke Uppsala
  repr 2015-01-01 − 2018-10-15
 • Uppsala R2 AB
  led 2015-01-01 − 2018-10-15
 • Destination Uppsala AB
  ordf 2017-03-27 − 2018-10-15
 • Uppsala Innovation Centre
  omb 2015-02-23 − 2018-10-15
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2015-01-01 − 2017-04-23
 • Uppsala R2 AB
  led 2015-01-01 − 2017-03-26
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  led 2015-01-01 − 2015-06-15
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Destination Uppsala AB
  led 2011-03-28 − 2014-12-31
 • Uppsala R 3 AB
  suppl 2012-08-27 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  omb 2012-01-31 − 2014-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  repr 2012-12-10 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  led 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R2 AB
  suppl 2012-08-27 − 2014-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  2:e v ordf 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-01-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  2:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  v ordf 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  v ordf 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Destination Uppsala AB
  suppl 2010-04-26 − 2010-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ers 2009-04-27 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2009-04-27 − 2010-10-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2006-01-30
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  led 2003-01-01 − 2004-04-26
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  ers 2001-10-30 − 2002-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  ombers 1996-04-25 − 2002-12-31
 • Prebus AB
  ombers 1995-04-25 − 2002-12-31
 • Centrala stadens KDN
  ers 2000-05-22 − 2001-10-29
 • Demokratiberedningen
  led 1999-03-17 − 2001-02-26
 • Nämnden för frivillig utbildning
  led 1999-01-01 − 1999-10-10
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 1996-06-26 − 1997-12-31
 • Luppens redaktionskommitté
  led 1995-01-01 − 1997-02-26