Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Förtroendevald

Jan Ask (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunala pensionärsrådet
  1:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Namngivningsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Björkjärnet AB
  repr 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Göteborgs nations bostadsstiftelse
  rev 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Björkjärnet AB
  rev 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Namngivningsnämnden
  v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  1:e v ordf 2014-05-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Uthållig kommun
  ers 2008-12-10 − 2010-12-31
 • Handikapprådet
  ers 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2007-04-04 − 2010-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  omb-stadhus 2009-01-26 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1994-03-28 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2002-11-07 − 2010-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ombers-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Uppsalahem AB
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Upgårdastiftelsen
  omb-stadhus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalahem AB
  ombers-stadshus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Tourism AB
  ombers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Referensgrupp för genomförande av försäljning av tillgångar
  led 2004-06-09 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  omb-kf 1999-01-01 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  suppl 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Läns-lakos förhandlingsdelegation
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Handikapprådet
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Krisledningsnämnden
  1:e v ordf 2004-03-29 − 2006-11-06
 • Uppsala Stadshus AB
  1:e v ordf 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Kommunstyrelsen
  1:e v ordf 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  1:e v ordf 2002-11-04 − 2006-01-19
 • Almtuna IS
  rev 2003-01-01 − 2004-08-30
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Uppsala AIS
  rev 1993-10-12 − 2002-12-31
 • Nämnden för Kronparken
  ordf 2002-01-28 − 2002-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  ombers-stadshus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för individ- och familjenämnden samt äldrenämndens ansvarsområden
  ordf 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1989-01-01 − 2002-12-31
 • Regionala rådet för drogfrågor
  led 2001-04-10 − 2002-12-31
 • Barn- och ungdomsutskottet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Folkhälsorådet
  ordf 1998-09-09 − 2002-10-31
 • Handikapprådet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskottet
  ordf 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1995-01-01 − 2002-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1989-01-01 − 2002-10-31
 • Stiftelsen A-köp
  ordf 1995-01-01 − 2002-09-02
 • Styrgrupp för Kronparken
  led 2000-11-22 − 2001-12-31
 • Uppsala Energi AB
  ombers 1995-01-01 − 2000-09-04
 • Uppsalabuss AB
  omb 1996-02-26 − 1998-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Musikens Hus AB
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  ombers 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Förhandlingsdelegationen för psykiatrin
  led 1994-11-09 − 1998-12-31
 • Utskott för vård och omsorg
  ordf 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Kommunala pensionärsrådet
  ers 1995-12-27 − 1998-10-31
 • Kommunfullmäktige valkrets 5
  led 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Musikens Hus AB
  ers 1992-02-24 − 1994-12-31
 • Sparbankstiftelsen
  huvudm 1991-03-25 − 1994-12-31
 • Stiftelsen Salabacketvätten
  led 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Miljövårdsrådet
  ers 1989-01-01 − 1994-11-03
 • Kommunfullmäktige
  led 1988-11-01 − 1994-10-31
 • Ad hoc-grupp för boende, service och vård
  led 1994-09-21 − 1994-10-31
 • Ad hoc-grupp för sysselsättningsfrågor
  led 1993-02-17 − 1994-10-31
 • Stiftelsen Salabacketvätten
  ers 1990-01-26 − 1991-12-31
 • Vaksala KDN
  suppl 1986-01-01 − 1988-12-31
 • Kommunfullmäktige
  suppl 1988-02-05 − 1988-10-31
 • Skolstyrelsen
  suppl 1985-03-25 − 1988-04-25
 • Lokal taxeringsnämnd
  suppl 1983-01-01 − 1985-12-31
 • Sociala distriktsnämnden III
  suppl 1983-02-28 − 1985-05-20