Coronaviruset och Covid-19 – Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om Covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Förtroendevald

Cecilia Hamenius (KD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  revers 2015-03-30 − 2017-03-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Kommunrevisionen
  ordf 2015-01-01 − 2017-03-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Uppsala Stadshus AB
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • AB Boländerna 32:2
  revers 2016-04-25 − 2017-03-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Västland AB
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Uppsala kommuns Industrihus i Eke AB
  revers 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln AB
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus DLIJ Förvaltning AB
  revers 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2010-03-29 − 2014-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  ombers 2013-02-25 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  suppl 2012-07-01 − 2014-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  ombers 2011-12-13 − 2014-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  led 2014-09-25 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ers 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  ombers 2013-02-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  ombers 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Styrelsen för vård och bildning
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  1:e v ordf 2011-01-01 − 2014-10-30
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2014-02-24 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  suppl 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  ombers 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Dalabanans intresseförening
  led 2010-05-19 − 2010-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Valberedningen
  ers 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Styrgrupp för översyn av det kommunala bolagsägandet
  led 2007-04-04 − 2008-02-25
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  v ordf 2003-12-15 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  ombers-stadshus 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  v ordf 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  ombers 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Byggnadsnämnden
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1999-11-27 − 2002-10-31
 • Teknisk beställarnämnd
  ers 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  omb 1996-04-25 − 1998-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige ersättare
  ers 1998-11-01 − 1998-11-26
 • Kommunfullmäktige
  led 1992-01-01 − 1998-10-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunfullmäktige ersättare
  ers 1994-11-01 − 1995-11-27
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  ers 1995-01-01 − 1995-03-27
 • Kommunfullmäktige
  ers 1988-11-01 − 1991-12-09