Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunala handikapprådet, KHR, arbetar för att skapa dialog, ömsesidig informationsspridning och opinionsbildning inom områden som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet består av representanter från kommunen samt HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan.

Förtroendevalda i Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet har 10 ledamöter och 0 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kommunala handikapprådets sekreterare