Teknik & service upphörde 31 december 2016. De förvaltningar och kontor som tagit över ansvaret för olika frågor är stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Just nu har vi problem att visa dokument och publikationer. Försök igen om stund.

Förtroendevalda i Teknik & service

Just nu har vi problem att visa en översikt över förtroendevalda/politiker i Uppsala kommun. Försök igen om en stund.