Socialnämndens individutskott sommar är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden för hela nämnden under årets sommarperiod.

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala