Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Avdelningen för enskilt vatten och avlopp, hälsoskydd och områdesskydd hör till miljöförvaltningen.

Avdelningschef: Thomas Blombäck

På avdelningen arbetar en avdelningschef, administratörer, inspektörer och handläggare.

Avdelningen är uppdelad i två grupper:

 • hälsoskydd
 • enskilt vatten och avlopp, områdesskydd och plan.

Hälsoskydd

Vi arbetar för att skydda människors hälsa och förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av sin inomhus- eller utomhusmiljö. Risker i inomhusmiljön kan till exempel vara radon, bristfällig ventilation, fukt, buller, bristfällig städning, kemikalier, låg vattentemperatur (legionella), smittspridning, ohyra, skadedjur, värme, kyla och drag.
Läs om problem med inomhusmiljön.

I tillsynen prioriterar vi verksamheter där känsliga grupper vistas, till exempel barn eller äldre.

Våra tillsynsområden är

 • skolor, förskolor och fritidshem
  Läs om inomhusmiljön i skolan.
 • vårdboenden och andra vårdlokaler (träffpunkter, dagverksamhet)
 • lokaler för tillfälligt boende (hotell, pensionat, vandrarhem)
 • lokaler för hygienisk behandling (till exempel tatuering och fotvård)
 • idrottsanläggningar, gym
 • solarier
 • bassängbad, strandbad
 • bostäder (fastighetstillsyn riktad mot fastighetsägare och klagomålshantering - cirka 160 stycken per år)
 • samlingslokaler med musik (till exempel restauranger, studentnationer) 
 • luftföroreningar och trafikbuller
 • avfallsfrågor
 • djurhållning i detaljplanelagt område.

Egenkontroll och tillsyn

Vi kontrollerar verksamhetens egenkontroll. Tillsynen finansieras genom årliga avgifter, timavgifter eller kommunbidrag (till exempel vid obefogade klagomål).

Målsättningen är att verksamheter ska ha tillräcklig kunskap om och rutiner för att förebygga eller undanröja risker för olägenheter för människors hälsa.

Enskilt avlopp

Vi arbetar med att utfärda tillstånd för nya avloppsanläggningar, cirka 400 per år. Vi arbetar också med tillsyn och kontroll av avloppsanläggningar som är gamla och olagliga. 

Läs om enskilt avlopp.

Områdesskydd

Strandskydd

Vi arbetar med planerad tillsyn av strandskydd och handlägger cirka 40 dispensansökningar per år.

Läs om att söka dispens från strandskyddet.

Naturreservat

Vår enhet sköter tillsyn av kommunens naturreservat och handlägger cirka 10 ansökningar per år. 

Läs om kommunens naturreservat. 

Planer och remisser

Vi yttrar oss över planer och program och hanterar remisser från plan- och byggnadsnämnden om nybyggnationer utanför detaljplan (cirka 150 per år).

Kontakta miljöförvaltningen
Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala