Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Äldrevänlig stad

Uppsala har blivit medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Läs mer om projektet Äldrevänlig stad.

Psykisk (o)hälsa 

Fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression. För att motverka risken för depression hos äldre initierar äldreförvaltningen projektet Psykisk (o)hälsa.
Läs mer om projektet Psykisk (o)hälsa.

Äldre och missbruk

Fler äldre dricker än tidigare. Äldreförvaltningen har därför initierat ett projekt där man ska ta fram samordnade insatser mellan socialtjänsten, vårdgivare, landstinget och idella organisationer för att bryta och minska missbruk hos äldre.
Läs mer om projektet Äldre och missbruk.