Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ytterligare åtgärder för att minimera smittspridningen inom äldreomsorgen

Uppsala kommun vidtar nu fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19. Äldrenämnden har vid ett extrainsatt möte den 15 april gett förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda olika åtgärder för att minska spridningen av viruset.

Caroline Hoffstedt och Erik Pelling

– Jag är tacksam för det fantastiska arbete våra medarbetare utför för att se till att äldre ges en trygg och säker äldreomsorg i ett tufft läge. Men vi måste göra mer för att tillsammans begränsa smittspridningen. Varje fall av konstaterat smittade är ett för mycket. Därför ger vi nu förvaltningen i uppdrag att utreda fler åtgärder för att minimera smittspridningen, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Hela nämndens handlingar kan läsas här.

Att minska smittspridningen är hela samhällets viktigaste uppgift just nu. Flera åtgärder har vidtagits redan och tidigt beslutade Uppsala kommun till exempel om besöksförbud på äldreboenden, men fler åtgärder behövs.

– Vi är nu inne i den största krisen som vi haft i modern tid. Det är mycket viktigt att vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter ger. Om vi alla hjälps åt med att begränsa våra sociala kontakter, tvätta händerna ofta och stanna hemma om vi sjuka eller har symptom kan vi tillsammans komma igenom den här krisen snabbare, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunens arbete för att minska smittspridningen.

Uppdragen som äldrenämnden fattade beslut om 15 april handlar i korthet om att:

  • utreda möjligheterna för att bilda särskilda hemvårdsteam inom hemtjänst och hemsjukvård. Tanken bakom särskilda hemvårdsteam är att ytterligare begränsa antalet personer som ger vård och omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19. 
  • se över förutsättningarna att begränsa de insatser som kan utföras åt den enskilde och om en serviceinsats som matinköp kan utföras på ett sätt som minimerar antalet besök från personal inom äldreomsorgen.
  • utreda förutsättningarna för att starta en särskild enhet på ett vård- och omsorgsboende i extern eller egen regi för att vårda brukare med demenssjukdom som smittats av covid-19. Bakgrunden till utredningsbehovet är att den enskildes rörelsefrihet inte får begränsas enligt lag. Det innebär till exempel att brukare med demenssjukdom ska ha möjlighet att kunna röra sig fritt och också lämna boendet om denne så önskar.
  • under rådande omständigheter säkra bemanningen inom äldrenämndens verksamheter. Personal som uppvisar minsta symptom på sjukdom ska inte arbeta. Vidtagna politiska åtgärder såsom borttagen karensdag har underlättat för den enskilde att stanna hemma. Detta innebär i sin tur att färre personer kan utföra det arbete som behöver bedrivas. Det ökar behovet av timanställd personal. För att säkra bemanningen vill äldrenämnden utreda möjligheterna att bereda timanställd personal tryggare anställningsvillkor. Det är också viktigt för att man inte ska avstå från att stanna hemma av ekonomiska skäl.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de hygien- och smittskyddsrutiner vi har gemensamt med Region Uppsala. Kontinuitet är en sedan tidigare prioriterad fråga inom våra verksamheter. Nu kommer vi dessutom att belysa samtliga utredningsuppdrag ur ett juridiskt perspektiv och även hur det påverkar de privata utförarna av äldreomsorg, säger Carina Juhlin, direktör vid äldreförvaltningen.

De brukare som berörs har beviljats hemtjänst eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) alternativt insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Insatserna hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende kan utföras av kommunens egen regi eller av externa utförare inom ramen för lagen om valfrihet (LOV). Genom ett valfrihetssystem kan den enskilde välja utförare av både hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.