Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Vetenskaplig mötesplats och daminnebandy på kommunstyrelsens möte

Kommunstyrelsen sammanträder 21 november. Mötet handlar bland annat om att delta i Science Gallery Lab i Uppsala och vara värd för VM-innebandyturneringar för damer.

Kort introduktion till detta urval av kommunstyrelsens ärenden:

Deltagande i Science Gallery Lab Uppsala

Olika aktörer i Uppsala har uttryckt behov av att kunna visa upp den nyaste kunskapen på bättre sätt, och erbjuda platser för dialog, reflektion och utbyte kring vetenskapliga frågor. 

En styrgrupp med deltagare från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala kommun och Region Uppsala har utrett möjligheten att skapa en arena för vetenskap och konst i Uppsala. Det ska vara en mötesplats som utmanar och medverkar till att söka nya lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Den primära målgruppen är unga vuxna (15–25 år). Utredningen har kommit fram till att ett så kallat Science Gallery skulle stärka Uppsala som internationell vetenskapsstad.

Uppsala universitet har frågat om Uppsala kommun vill medverka i och medfinansiera ett Science Gallery. Ett fysiskt och permanent sådant ska vara klart om fem år. I väntan på det föreslår utredningen att man bildar ett konsortium för att under åren 2019–2023 skapa ett Science Gallery Lab i Uppsala. Det kommer inte att ha en fast plats och är mer begränsat än ett permanent Science Gallery. Tanken med att starta verksamhet redan nu är att det ger möjlighet att börja arbeta med konceptet, utveckla verktyg och förbereda inför den permanenta verksamheten.

Förslag till beslut är att Uppsala kommun ingår i konsortiet för Science Gallery Lab Uppsala för perioden 2019–2023, att kommunen delfinansierar verksamheten med 1,5 miljoner kronor per år under perioden och att beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer fattar motsvarande beslut om finansiering.

Värdskap för U19-VM för damer och VM i innebandy för damer

Internationella innebandyförbundet och svenska innebandyförbundet har utsett Uppsala till spelort för U19-VM för damer 2020 och VM i innebandy för damer 2021. Svenska innebandyförbundet har frågat Uppsala kommun om att bli värdkommun för turneringarna. Kommunen blir då samarbetspartner och lokal värd.
U19-VM för damer och VM för damer i innebandy är två av de största internationella turneringarna i innebandy. I varje turnering spelas 36 matcher med 16 lag. I Uppsala ska alla matcher spelas i IFU Arena.

Förslag till beslut är att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för U19-VM för damer 2020 och VM i innebandy för damer 2021, att avsätta 3 110 000 kronor för genomförandet, att uppdra till stadsdirektören att teckna avtal med svenska innebandyförbundet och att kommunledningskontoret tar upp kostnaden i mål- och budgetarbetet 2019–2021.

Läs alla handlingar till mötet

För mer information

Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 072-4683683
E-post: stefan.berg@uppsala.se