Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Varudeklarationen viktig när du köper begagnad bil

Begagnade bilar brukar toppa när det gäller saker som Uppsalabor klagar mest på. Sommaren 2019 gjorde Konsument Uppsala en marknadskontroll av bilhandlare som säljer begagnade bilar.

Konsument Uppsala har besökt arton bilhandlare i centrala Uppsala och undersökt om bilhandlarna ger en varudeklaration på bilen. Av dessa arton bilhandlare var det tretton som använda sig av en godkänd varudeklaration. Men många av bilhandlarna berättar om att få konsumenter efterfrågar varudeklaration och att de heller inte har kännedom om att den finns eller vad den innebär.

- Den största fördelen med att bilen är varudeklarerad är att kunden kan ha deklarationen som underlag vid en eventuell reklamation. En rätt ifylld varudeklaration ska visa bilens skick, bidra till en dialog mellan köpare och säljare, men också skapa realistiska förväntningar hos köparen, säger Malin Thonäng, konsumentrådgivare på Konsument Uppsala.

Frånvaro av varudeklaration kan utgöra ett brott mot marknadsföringslagen eftersom det strider mot god branschsed. Bilhandlare som är anslutna till Motorbranschens riksförbund (MRF) ska använda sig av den nya förbättrade varudeklarationen (från 2018) samt följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

- Utifrån resultatet att majoriteten av bilhandlarna i Uppsala använder sig av en godkänd varudeklaration tolkar vi det ändå som att det generellt sett är tryggt att handla begagnad bil i centrala Uppsala. Extra tryggt är det att köpa bil hos en på bilhandlare som är medlem i Motorbranschens riksförbund, säger Hanna Svahn, konsumentrådgivare på Konsument Uppsala.

Bilhandlare pratar ofta om garantier, vilket ofta kan vara en fördel i reklamationer. Men garantier är frivilliga för företagen att erbjuda och det är även företagen som bestämmer villkoren för när garantin gäller och vad den täcker. Däremot har konsumenter alltid reklamationsrätt, det vill säga rätt att påtala fel som har funnits på bilen innan köpet. Reklamationsrätten på tre år är en lagstadgad rättighet enligt konsumentköplagen, det första halvåret har konsumenten ett större skydd då fel som framkommer under denna period anses vara ursprungliga. Därefter är det konsumenten som behöver bevisa att det är fel på bilen genom att exempelvis lämna in bilen hos en annan verkstad för att få en opartisk tredjepartsbedömning.

Vid fel på bilen är det vanligaste åtgärdandet att bilhandlarna avhjälper felet, andra alternativ är prisavdrag, omleverans av likvärdig bil eller att köpet hävs. I det sammanhanget kan nämnas att lång distans till bilhandlaren kan innebära ökade kostnader eftersom att bilhandlaren har rätt att undersöka och avhjälpa felet.

Läs mer om varudeklaration för bilar på konsumentverkets webbplats

Tre tips om du ska köpa begagnad bil (konsument uppsala på youtube)

Kontakt Konsument Uppsala