Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsalas seniorer tar plats i en omfattande dialog

Arbetet med att förbättra äldres möjligheter att leva ett tryggt och oberoende liv med ökad delaktighet är igång. Just nu pågår kommunens mest omfattande medborgardialog med seniorer någonsin.

Kommuninvånare som är 60 år och äldre röstar för att få fram områden som kan utvecklas där de bor.

Kommuninvånare som är 60 år och äldre röstar för att få fram områden som kan utvecklas där de bor.

Uppsala kommun har bjudit in invånare som är 60 år och äldre för att delta i 15 dialogkonferenser under våren och sommaren. Konferenserna äger rum i Uppsalas olika stadsdelar och på landsbygden. Vid varje tillfälle samlas upp till 70 seniorer och diskuterar kommunens äldrevänlighet.

– Vi vill föra en dialog med kommunens äldre invånare för att bedöma Uppsalas äldrevänlighet i dagsläget utifrån deras eget perspektiv, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor.

Konferenserna utgår från Världshälsoorganisationens (WHO) forskningsbaserade kriterier för vad som kännetecknar och har betydelse för en äldrevänlig stad. Deltagarna börjar med att rösta för att få fram ett antal utvecklingsområden. Efter omröstningen diskuteras problem inom de olika områdena.

– Syftet med medborgardialogen är att uppmärksamma förbättrings- och utvecklingsområden. Vi vill veta vilka problem som finns; fokus är inte att komma fram till lösningar, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Resultatet från konferenserna ska bli underlag till en treårig handlingsplan med nödvändiga åtgärder. Den tas fram i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället, från ideella organisationer till näringslivet.

Kommunen har tidigare under hösten genomfört en dialog med seniorer på gator och torg och även via telefonintervjuer. Sedan augusti 2016 är Uppsala kommun medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Uppsala var den andra kommunen i Sverige som anslöt sig till nätverket som består av 300 medlemsstäder i hela världen. Medlemskapet ska förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

www.uppsala.se/aldrevanligstad

Mer information

Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

Roger Jo Linder, projektledare äldreförvaltningen
Telefon: 018-727 23 65
E-post: roger.jolinder@uppsala.se

Bo Engström, planchef äldreförvaltningen
Telefon: 018-727 51 53
E-post: bo.engstrom@uppsala.se

Presskontakt 
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se