Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsalaprojekt får besök av EU-kommissionens expert

Uppsala kommun, Sveriges lantbruksuniversitet och länsstyrelsen i Uppsala län deltar i det stora EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters, som bland annat arbetar för att minska övergödningen av vattendrag och sjöar i och runt Mälaren. På torsdag, den 22 november, besöker EU-kommissionens expert Milina Schumannova Uppsala för att se hur det går för projektet.

LIFE IP Rich Waters fokuserar på de stora miljöproblem som måste åtgärdas inom ramen för EU:s Vattendirektiv. Bland annat vill projektet få bukt med övergödningen av sjöar och vattendrag.

I Uppsala län deltar Uppsala kommun, Lantbruksuniversitetet och Länsstyrelsen i flera olika delprojekt. En vattenpark ska anläggas i Gottsunda och en rad åtgärder ska genomföras för att minska tillförseln av näringsämnen från jordbruket till Hågaån och dess biflöden. Lantbruksuniversitetet bidrar med kartunderlag och forskning kring åtgärdernas effekter på vattenmiljön.

Det är första gången LIFE IP Rich Waters får besök av EU-kommissionens projektrådgivare. Media är välkomna att vara med under ett studiebesök till Hågadalen, där projektets deltagare berättar mer om sitt arbete. Träffen är 13:45 -14:00 i Södra Gottsunda vid den planerade dagvattenparken; korsningen Gottsundavägen/Granelidsvägen.

Rich Waters är det första svenska projektet som finansieras inom EU:s miljöfond LIFE IP. Projektet startade i januari i år och ska pågå under 7,5 år. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som utgör Norra Östersjöns vattendistrikt. LIFE IP Rich Waters består av ett 20-tal delprojekt, som genomförs av 35 myndigheter, kommuner, företag, forskningsinstitut och vattenvårdsförbund.

För mer information:

Åsa Hedin, naturvårdsstrateg
Telefon: 076-760 34 07
E-post: asa.hedin@uppsala.se

Presskontakt:
Louise Holck-Clausen, kommunikatör
Telefon: 072-598 74 20
E-post: louise.holck-clausen@uppsala.se