Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala stiger i NKI-mätning om företagsservice

Betyget på Uppsala kommuns företagsservice ökar totalt sett. Det visar 2018 års NKI-mätning som görs i samarbete med Stockholms Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppsala stiger i undersökningen för andra året i rad.

– Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg men också att vi behöver vässa oss ännu mer på vissa områden. Näringslivet är en avgörande samarbetspartner när Uppsala växer och det kräver att vår service håller hög kvalitet, säger Erik Pelling (S), ordförande kommunstyrelsen.

I 2018 års mätning får Uppsala kommun ett sammanvägt Nöjd-Kund-Index (NKI) på 71, jämfört med 68 år 2017. Högst betyg får kommunen inom kategorierna brandskydd (78), serveringstillstånd (77) och livsmedelskontroll (76) och lägst betyg får kommunen inom bygglovshantering (61). Inom bygglov har företagen dock blivit mer nöjda med kommunens service jämfört med 2017. När det gäller markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll har betyget sjunkit något, men betygen inom dessa kategorier är fortfarande höga eller mycket höga. 

– Glädjande besked, men vi ska inte slå oss till ro. Vi jobbar hårt med att förbättra kommunens företagsservice. Utöver det vill vi också inrätta ett upphandlingsråd bestående av politiker, företagare och tjänstepersoner för att vässa upphandlingarna ytterligare med målet att Uppsala ska bli bäst på området, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd.

Totalt har 763 företag i Uppsala svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som omfattas av mätningen är brandskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och bygglov.

Några exempel på åtgärder som kommunen har genomfört för förbättrad service till Uppsalas företag:

  • Ökat fokus på kommunens bemötande, service och kommunikation.
  • Förbättringar av webb, digitalisering och klarspråk.
  • Framtagning av informationsmaterial och guider för enklare bygglovsansökan ”Bygglovsguide A-Ö”.
  • Ökat tillgängligheten genom fler mötesplatser, exempelvis öppna lunchmöten för näringslivet.

Några exempel på planerade åtgärder för förbättrad service till Uppsalas företag:

  • Fortsatt utveckling av digitala tjänster för effektiv handläggning.
  • Samarbete med Boverket och fler kommuner för en mer lika bygglovshantering nationellt.

Hela rapporten finns att läsa på SKL:s webbplats