Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala kommun vidtar ytterligare åtgärder för minskad smittspridning inom äldreomsorgen

Idag presenterade Uppsala kommun ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen. Uppsala kommun har bland annat, efter ny rekommendation från smittskyddsenheten vid Region Uppsala, beslutat att all personal inom äldreomsorgen ska använda visir i alla ansiktsnära vårdsituationer från och med den 12 maj. Utöver redan vidtagna åtgärder meddelade kommunen på morgonens pressträff bland annat att fler förebyggande vårdhygieninspektioner ska genomföras och att de särskilda covid-teamen inom hemvården ska aktiveras.

Caroline och Carina

Caroline Hoffstedt (S) ordförande i äldrenämnden och Carina Juhlin direktör i äldreförvaltningen

Efter Folkhälsomyndighetens nya besked förra veckan vad gäller användning av skyddsutrustning har Region Uppsalas smittskyddsenhet nu rekommenderat kommunerna i Uppsala län att utöka användningen av visir i ansiktsnära arbete inom äldreomsorgen. 

– Vi ska göra allt vi kan för att förebygga smittspridningen och skydda de äldre. Sedan pandemin bröt ut har vi vidtagit flera åtgärder, men det räcker inte. Vi måste fortsätta göra mer. Vi har hela tiden varit tydliga med att vi följer smittskyddsexperternas rekommendationer. Efter regionens rekommendation har vi därför nu beslutat all personal inom äldreomsorgen i Uppsala kommun ska använda visir inom ansiktsnära vårdsituationer, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

På pressträffen gavs också besked om att de särskilda hemvårdsteamen nu aktiveras. Tidigare har äldrenämnden beslutat att ge i uppdrag till äldreförvaltningen att skapa beredskap för att bilda särskilda team inom hemvården som enbart ska arbeta med brukare som är konstaterat smittade av covid-19. Hittills har behovet inte varit särskilt stort inom hemvården på grund av lägre smittspridning, men nu aktiveras alltså teamen för att testa arbetssätten och minska risken för fortsatt smittspridning. 

– Vi behöver hela tiden vara proaktiva i vårt arbete. Därför väljer vi att redan nu testa arbetssättet och hur rutinerna fungerar i vardagen med speciella covid-team inom hemvården. Vi vill vara väl förberedda för eventuellt ökad smittspridning, säger Carina Juhlin direktör i äldreförvaltningen. 

Utöver dessa åtgärder gavs också besked om att det ska anställas extra personal inom demensvård för att stärka upp med dygnet-runt bemanning. Kommunen stärker upp även upp det administrativa stödet till chefer för att frigöra mer tid till att säkra verksamhetens följsamhet till vårdhygienriktlinjer och korrekt användning av skyddsutrustning. 

Kontaktpersoner:

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden

E-post: caroline.hoffstedt@pol.uppsala.se

Carina Juhlin, direktör i äldreförvaltningen

E-post: carina.juhlin@uppsala.se

Pavlos Cavelier Bizas (S), Politisk sekreterare

E-post: pavlos.bizas@uppsala.se

Emelie Eduard, presskommunikatör

E-post: emelie.eduard@uppsala.se