Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala kommun tar fram strategi för sittplatser för äldre

Inom ramen för Äldrevänlig stad har Uppsala kommun tagit fram ett förslag till strategi för sittplatser på allmän plats, i första hand vid välanvända stråk. Målet är att det ska lätt för äldre att hitta någonstans att sitta där. I strategin ska finnas kriterier för utplacering av sittplatser anpassade för äldre i Uppsala.

Efterfrågan på parkbänkar är stor visar kontakter som tas med Uppsala kommun. För att möta behovet av sittplatser i offentlig miljö i den växande staden har kommunen tagit fram ett förslag till strategi för att skapa fler sittplatser.

–Uppsala får allt fler äldre invånare och det är självklart att vi ska tillmötesgå deras behov. Att kunna sitta ner och vila en stund kan för många vara ett måste om man ska kunna komma ut och gå en promenad. Fler sittmöjligheter vid populära gångstråk är därför en viktig hälsofrämjande åtgärd, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Idag bor allt fler äldre kvar hemma, och kommunen behöver kartlägga var i Uppsala äldre bor. När det inte längre fungerar att bo hemma, går det att flytta till ett boende särskilt anpassat för äldre. Tillgång till den offentliga miljön kan då bli begränsad, för att man kan ha behov av olika hjälpmedel som rullstol och rullator, och behöver hjälp med omvårdnad från personal och närstående. Det kan bli en utmaning att ta sig ut i den offentliga miljön och det är därför viktigt att det finns vilomöjligheter nära boenden anpassade för äldre.

För att ta fram en väl förankrad och fungerande strategi har kommunen gjort en översyn av var och hur många bänkar som finns idag. Det ska nu följas upp med dialoger, att hämta in kunskap och även göra besök ute på plats för att se vad som passar i olika miljöer. Det område som ska kartläggas och omfattas av strategin ligger i första hand inom en radie på cirka fyra kilometer från Uppsala centrum. Strategin ska omfatta personer som är 65 år eller äldre, men samtidigt ta hänsyn till att äldre inte får klumpas ihop som en grupp där alla har samma behov.

– Precis som alla andra, ska äldre behandlas som individer med olika förutsättningar, behov och önskemål. Vissa är väldigt fysiskt aktiva långt upp i åren, medan andra, och även yngre, kan ha större behov av att kunna sitta ner för att alls vilja gå ut, säger Johan Lundqvist.

Uppsala blev medlem i Världsorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer 2016.

För mer information

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden
Telefon: 070-420 05 60
E-post: johan.lundqvist@pol.uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27