Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala kommun stöttar näringslivet

Uppsala kommuns krisledningsnämnd beslutade på fredagen om en rad åtgärder för att underlätta för företag och föreningar i spåren av coronaviruset.

Coronaviruset har en mycket stor påverkan på en stor del av Uppsalas näringsliv. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad det kan komma att medföra.  Därför beslutade Uppsala kommuns krisledningsnämnd den 20 mars om en rad åtgärder för att underlätta för företag och föreningar i kommunen.

Från Krisledningsnämndens pressträff 20 mars.

Krisledningsnämnden beslutade:

 1. att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens likviditet,
 2. att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 90 dagar,
 3. att kommunen ska vara generös med ytterligare anstånd med betalning av utställda fakturor vid behov,
 4. att kommunen ska vara generös med att bevilja anstånd med lokalhyror efter begäran från hyresgäst och uppmana andra fastighetsägare i Uppsala kommun att göra likadant,
 5. att kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser och liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar att i första hand omboka istället för att avboka,
 6. att kommunen ska skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
 7. att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg,
 8. att underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande av årsomsättnings- och ratingkrav,
 9. att kommunen ska vara generös med avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar,
 10. att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående i den mån de berörs och att fatta likalydande beslut,
 11. att kommunledningskontoret ska underlätta företagens kontakt med kommunen genom att erbjuda digital kontakt den närmaste tiden,
 12. att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas, samt
 13. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till krisledningsnämnden om liknande åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda, organisationer och företag i Uppsala kommun med anledning av spridningen av coronaviruset.