Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala kommun rustar inför utbyggnaden av Uppsalapaketet

Kommunstyrelsen har idag fattat tre viktiga beslut inför kommande utbyggnad av Sydöstra staden som är en del av Uppsalapaketet. Utbyggnaden kommer att ske i olika etapper fram till år 2050 och omfattar 21 500 bostäder, minst 10 000 arbetsplatser, service, skolor, förskolor, gator, parker och torg.

Plankarta över de Sydöstra stadsdelarna med östra och södra Nåntuna utmarkerade.
Plankarta för de Sydöstra stadsdelarna där det första delprojektområdet östra och södra Nåntuna är markerade med röd linje. Se bilden i större format på länken i nyheten.

Beslut om projektdirektiv och begäran om planbesked

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna projektdirektiv för Sydöstra staden som rör utbyggnaden i helhet. Projektet ska genomföra den största delen av utbyggnaden av stadsmiljöer inom den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala. Under en tidsperiod fram till år 2050 rör det sig om 21 500 bostäder, arbetsplatser, service, skolor, förskolor, gator, parker och torg. Utbyggnaden kommer att ske i olika etapper och kommer drivas i form av olika delprojekt.

Kommunstyrelsen har också beslutat att godkänna projektdirektiv för östra och södra Nåntuna (det första delprojektet) och att en begäran om planbesked ska lämnas in inom det ovanstående projektet, längs väg 255 mellan Sävja och Bergsbrunna.

Se södra och östra Nåntuna på plankarta för de Sydöstra stadsdelarna i större format
Det första delprojektområdet östra och södra Nåntuna är markerade med röd linje i plankartan. 

Organisation och ramar för projektet

När beslut fattas om projektdirektiv innebär det att en organisation inom Uppsala kommun kan skapas för att driva ett stadsutvecklingsprojekt. Det innebär också att ramar och mål för projektet kan konkretiseras. Projektdirektivet innehåller även tidiga ekonomiska kalkyler för utbyggnaden.

Höga mål för hållbarhet och nytänkande i projektet

Uppsala är ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på nya hållbara städer och stadsdelar. Uppsala kommuns hållbarhetsmål är ambitiösa och målet är ett hållbart och klimatpositivt Uppsala till år 2050.

Vi siktar högt när det gäller innovation och nytänkande i alla delar av den kommande utbyggnaden. Satsningen genom Uppsalapaketet på nya bostäder och arbetsplatser i Sydöstra staden kommer att fungera som en förebild för hållbart byggande och vara en testbädd för nya cirkulära systemlösningar.
Information om cirkulära systemlösningar

Inflyttning 2025 i den första etappen av utbyggnaden inom Uppsalapaketet

Första inflyttning i Sydöstra staden är planerat till år 2025 och stadsdelarna ska vara färdigbyggda 2050. Till Uppsalapaketet hör också utbyggnaden av två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny järnvägsstation Uppsala Södra vid Bergsbrunna, utbyggnad av Uppsala central och det stationsnära området samt en satsning på ny, kapacitetsstark kollektivtrafik.

Ta del av kommunstyrelsens handlingar från sammanträdet 26 augusti

Läs pressmeddelandet om besluten

Mer information