Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala kommun och Studiefrämjandet Kontakten i Gottsunda ingår partnerskap

Uppsala kommun ingår en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Studiefrämjandets verksamhet vid Kontakten i Gottsunda. Syftet med samarbetet är att stärka integrationsarbetet i stadsdelen.

– Vi ser partnerskapet som en möjlighet att få tillgång till nya perspektiv, idéer och former av insatser och sätt att lösa samhällsproblem, säger Ulrik Wärnsberg, arbetsmarknadsnämndens ordförande (S).

Överenskommelsen bygger på det långsiktiga samarbetet mellan parterna och ska resultera i väl fungerande lösningar där både Studiefrämjandet och Uppsala kommun vidareutvecklar sin roll och sina insatser i integrationsarbetet.

Inom ramen för överenskommelsen vill man bland annat stärka insatserna inom områden så som utveckling i svenska språket, samhällskunskap, vägar till arbete och utbildning, demokrati och delaktighet.

– Uppsala kommun behöver samverka med olika aktörer för att öka integrationen. Vi öppnar Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda Centrum och ser att partnerskapet med Studiefrämjandets verksamhet vid Kontakten i Gottsunda är ett viktigt steg i kommunens satsning på stadsdelen Gottsunda/Valsätra, säger Lena Winterbom, direktör för arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsnämnden står för ekonomiskt stöd och stöd till lokaler, eventuellt handledarstöd och utbildning samt utvärdering. Studiefrämjandet svarar för ekonomisk delfinansiering, frivilligt arbete, handledarstöd, utbildning, kunskaper och kompetenser, nätverk och utrustning.

Partnerskapet ska pågå under fyra år och ska utvecklas genom gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut.


För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 0730-798605
E-post: ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se

Lena Winterbom, arbetsmarknadsdirektör
Telefon: 018-727 86 19
E-post: lena.winterbom@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se