Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala kommun inrättar beredskap för särskilda team och enheter inom äldreomsorgen med anledning av covid-19

Äldrenämnden beslutade den 23 april om ytterligare förberedelser för att snabbt kunna anpassa verksamheten i händelse av en ökad smittspridning av covid-19.

Erik Pelling och Caroline Hoffstedt

Efter utredningsuppdraget som gavs till äldreförvaltningen i förra veckan beslutade äldrenämnden igår att gå vidare med förslaget om att inrätta särskilda hemvårdsteam inom hemtjänsten och hemsjukvården, samt en särskild korttidsvårdenhet för vård av brukare med demenssjukdom som smittas av covid-19. Verksamheterna ska kunna aktiveras inom 48 timmar utifrån behov. Även rutiner för matinköp förbereds på ett sätt som minimerar antalet besök från personal inom hemtjänst.

- I Uppsala kommun har vi fortsatt en begränsad spridning av coronaviruset inom äldreomsorgen. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Varje smittad äldre är ett fall för mycket. Vi har vidtagit flera åtgärder för att minimera smittspridning men vi behöver fortsätta göra mer för att förebygga en ökad spridning, säger Caroline Hoffstedt (S) ordförande i äldrenämnden.

Tanken bakom särskilda hemvårdsteam inom hemtjänst och hemsjukvård, liksom alternativa sätt att genomföra matinköp, är att ytterligare begränsa antalet personer som ger vård och omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 för att på så vis minimera smittspridning. En ytterligare tanke bakom åtgärden med särskilda team är att i händelse av ökad smittspridning av covid-19 ytterligare säkerställa tillgång på personal, skyddsutrustning och effektivitet i kontakter med regionen.

Bakgrunden till beslutet att förbereda en särskild enhet för covid-smittade personer med demenssjukdom är äldrenämndens ambition att proaktivt minimera risk för ytterligare smittspridning inom ordinarie demensavdelningar vid vård-och omsorgsboenden. Om en ökning av antalet smittade inom demensvård och ordinarie smittskyddsrutiner kring isolering och vård av brukare föranleder behov av ytterligare åtgärder ska en specialiserad enhet för korttidsvård av smittade brukare med demensdiagnos snabbt kunna aktiveras. Förvaltningen förbereder nu för att i ett sådant läge kunna starta en särskild enhet.

- Personer som lider av demenssjukdom kan vara svårare att motivera till frivillig isolering på sina rum. De vill istället ofta ut och röra på sig på avdelningen. Det innebär en ökad risk för smittspridning. Kommunen har utöver samtal med brukaren inte några möjligheter till tvingande åtgärder om brukare bryter förhållningsreglerna därför förbereder vi för alternativa åtgärder om detta ger en ökad smittspridning i dessa verksamheter, säger Carina Juhlin, direktör på äldreförvaltningen. 

Reglerande lagar och samtycke

De brukare som kan komma att påverkas av nämnda särskilda åtgärderna har beviljad hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) alternativt insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ordinarie insatser av hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende kan utföras av kommunens egen regi eller av externa utförare inom ramen för lagen om valfrihet (LOV). För att kunna erbjuda brukare någon av dessa särskilda insatser behöver den enskilde få möjlighet att välja kommunen som utförare och därigenom lämna sitt samtycke.

Ekonomiska konsekvenser

Upprättande av särskilda hemvårdsteam och en korttidsenhet för vård av brukare med covid-19 bedöms innebära ökade kostnader för nämnden i form av extra ekonomisk ersättning till nämndens egen regi. Dessa kostnader bedöms kunna återsökas av staten till och med 31 maj 2020. Efter den 31 maj saknas i dagsläget besked om statlig medfinansiering vilket kan medföra ökade kostnader för nämnden. 

Kontaktpersoner

Talespersoner:
Caroline Hoffstedt, (S) ordförande i äldrenämnden
018-7271351
caroline.hoffstedt@uppsala.se

Pavlos Cavelier Bizas, (S) politisk sekreterare
018-727 23 14
pavlos.bizas@uppsala.se

Carina Juhlin, förvaltningsdirektör, äldreförvaltningen
018-727 51 76
carina.juhlin@uppsala.se