Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala kommun informerar verksamheter med smitta av covid-19

För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 ska informera personer i sin närhet. På äldreboenden, LSS-boenden, hemtjänst och hemsjukvård finns redan särskilda rutiner som ska följas. I övriga verksamheter kommer Uppsala kommun nu börja informera när det finns konstaterad smitta i verksamheten.

Information som kommunen går ut med ska vara allmänt och neutralt hållen så att ingen person kan identifieras och bli utpekad som smittad.

Förutom till medarbetare på arbetsplatsen ska informationen om smitta i verksamheten även skickas till vårdnadshavare och myndiga elever som till exempel sommarjobbar eller praktiserar på en förskola, kommunal arbetsplats eller annan verksamhet.

Personer som arbetat i verksamheter där det upptäckts att det förekommit smitta uppmanas att vara uppmärksamma på symtom. Vid symtom ska de kontakta sjukvården för att bli testade.

Medarbetare i Uppsala kommun bör meddela sin chef vid konstaterad smitta. Däremot finns det ingen skyldighet för exempelvis vårdnadshavare till barn på förskola eller fritids att meddela kommunen.

Transparens om var smitta finns

Information om var det finns konstaterad smitta, alltså vilken verksamhet som är berörd, lämnas ut så länge det inte riskerar att röja uppgifter om enskilda personer. 

Uppgifter om vilka enskilda personer som har en viss sjukdom omfattas av patientsekretess och alla personer i kommunens verksamheter ska vara trygga med att känsliga personuppgifter inte lämnas ut. Exempelvis kan omsorgsförvaltningen inte informera om eller svara på frågor om eventuell smitta på namngivna gruppbostäder. Det beror på att enheterna är små – det finns boenden där det bor 1–5 personer.

I de fall kommunen gör sammanställningar som innehåller statistik och andra offentliga uppgifter över vilka eller hur många verksamheter som påverkats, ska de kunna tillgängliggöras för journalister eller andra externa intressenter som efterfrågar den. 

För mer information

  • Anders Fridborg, Säkerhetschef
  • Telefon: 018-727 60 22