Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala kommun får en äldrevägledare för teckenspråkiga

Uppsala kommun tillsätter en äldrevägledare för personer som använder det svenska teckenspråket i sin kommunikation. Äldrevägledaren kan bland annat förmedla kontakten mellan döva personer och tjänstepersoner i kommunen.

Kvinna pratar teckenspråk.

Du som är döv, dövblind, har en kombinerad syn- och hörselskada och är över 65 år eller är anhörig kan få hjälp framöver av kommunens äldrevägledare Claire Grahn-Eriksson. Hon börjar på sitt nya uppdrag i januari 2021.

– Många döva äldre känner inte till det stöd som de kan få från kommunen. Därför känns det väldigt viktigt och rätt att vi nu får en äldrevägledare för döva, säger Carina Juhlin, direktör på äldreförvaltningen.

Äldrevägledaren kommunicerar med teckenspråk. Många döva har teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som andraspråk.

– Teckenspråkiga döva har alltså möjlighet att få information om kommunen på sitt förstaspråk nu när jag är på plats, säger Claire Grahn-Eriksson.

Äldrevägledaren kan

  • förmedla kontakten mellan döva personer och tjänstepersoner i kommunen
  • guida till rätt myndighet eller verksamhet
  • ge råd och stöd kring ansökan om färdtjänst eller vård- och omsorgsboende
  • ge allmän information om kommunen.

Äldrevägledaren ska inte fungera som tolk.

Flera insatser är på gång

Uppsala kommuns äldreförvaltning utredde under 2019 situationen för hörselnedsatta och döva inom kommunens äldreomsorg. Förslagen i den rapporten ska nu genomföras. Ett av förslagen är just att tillsätta en äldrevägledare för teckenspråkiga.

Träffpunkt för teckenspråkiga och hörselombud är andra insatser som är på gång i kommunen.

Hörselombud ska finnas hos alla utförare inom hemtjänst och hemsjukvård och på särskilt boende. De ska sprida kunskap om hörselfrågor i den egna arbetsgruppen och vara behjälpliga med stöd kring hantering av hjälpmedel för brukare med nedsatt hörsel.

Syn- och hörselinstruktörer finns redan i dag. Deras huvudsakliga uppgift är att ge rehabiliterande stöd för att personer med syn- och hörselnedsättning ska kunna uppnå högsta möjliga oberoende och en vardag med livskvalitet och hälsa.  De kommer även att erbjuda utbildning och regelbundna nätverksträffar för hörselombuden.

Mer information

Kontaktuppgifter till äldrevägledare för teckenspråkiga